Polityka przetwarzania danych osobowych w wypożyczalni RENTIM.PL, zwana „polityką prywatności”

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów i potencjalnych klientów wypożyczalni RENTIM.PL dostępnej w Internecie pod adresem rentim.pl.
 2. Adminstratorem danych osobowych klientów i potencjalnych klientów wypożyczalni RENTIM.PL jest właściciel tej wypożyczalni tj. Kamil Bolesta, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bolesta Consulting, pod adresem Al. Krakowska 110/114 BUD. B-27, 02-256 Warszawa, wpisaną do CEIDG pod numerem NIP 8882719558.
 3. Dane osobowe klientów i potencjalnych klientów przechowywane są zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym i wspólnotowym.

II. Cel zbierania danych osobowych oraz ich zakres

 1. Dane osobowe klientów zbierane są do celów związanych z przygotowaniem oferty, realizacji zamówienia, do celów statystycznych i księgowych, na wypadek ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 2. Dane osobowe potencjalnych klientów zbierane są do celów związanych z przygotowaniem oferty.
 3. Dane o których mowa w punkcie 1. i 2. to w szczególności imię i nazwisko, dane adresowe, adres email, numer telefonu, a także inne dane przekazane przez klienta bądź potencjalnego klienta celem przygotowania oferty bądź realizacji usługi.
 4. Dane osobowe klientów i potencjalnych klientów nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Nie są wysyłane newslettery, powiadomienia itp.

III. Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

 1. Witryna rentim.pl wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych, do monitorowania ruchu na stronie.
 2. Wchodząc na stronę klient bądź potencjalny klient jest informowany o tym fakcie komunikatem.
 3. Klient bądź potencjalny klient ma możliwość zablokowania plików cookies w menu przeglądarki.
 4. Korzystanie z serwisu bez zmiany tych ustawień oznacza, że ciasteczka będą zapisane w pamięci urządzenia.

IV. Prawa i obowiązki wypożyczalni RENTIM.PL

 1. Wypożyczalnia RENTIM.PL może, na podstawie oddzielnej umowy, powierzyć dane osobowe o których mowa w niniejszym dokumencie firmie hostingowej, świadczącej usługi księgowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi kurierskie, usługi magazynowe, oraz firmom podwykonawczym w zakresie realizacji usług montażu.
 2. Powierzenie danych osobowych innym podmiotom odbywa się tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

V. Prawa i obowiązki klienta bądź potencjalnego klienta

 1. Klient bądź potencjalny klient ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych. Ma prawo zażądania wprowadzenia zmian, bądź trwałego ich usunięcia.
 2. Realizacja ww. dyspozycji winna mieć miejsce mailowo na adres Administratora info@serwer53767.lh.pl.

VI. Procedura bezpieczeństwa

 1. Administrator danych osobowych posiada wewnętrzne procedury tzw. „Procedura bezpieczeństwa” mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych oraz określenie działań w przypadku wycieku tychże.
 2. Wszelkie sygnały o nieprawidłowościach winny być zgłaszane na adres info@serwer53767.lh.pl.